HYR PERSONAL AV OSS!

Vi arbetar inom hela resebranschen, besöksnäringen och mötesindustrin med tjänster på alla nivåer inom sälj, management, administration, kundtjänst och marknadsföring men ibland även något utanför boxen. 

 

HAR DITT FÖRETAG BEMANNINGSBEHOV?

Vi tror på mötet mellan människor och matchning med personlighet. Absolut inget lämnas åt slumpen utan vi är mycket noggranna med alla detaljer i vårt arbete. Vår nischade CV-databas, samt mycket stora kontaktnät, ger oss unika möjligheter att hitta rätt person till just ert företag! Samtliga av oss har själva en lång erfarenhet och kompetens inom branschen och "kan därför era dagar". Vi är även utbildade i TalentQ-personlighetstest samt arbetar alltid med kompetensbaserad rekrytering på ett jämställt och hållbart sätt. Ni bestämmer tid och omfattning på uppdraget, och om ni sedan stortrivs med vår konsult och vill anställa personen, så är ingen gladare än vi!

 

Vi utlovar kreativitet, unik kompetens och passion!

 • Vi tror på mötet mellan människor och matchning med personlighet så givetvis träffar vi alla som arbetar för oss avsett uppdragets omfattning. För oss är det mycket viktigt att se människan bakom CV:t.
   

 • Vi arbetar efter en tydlig kravprofil med samtliga förfrågningar, oavsett uppdragets längd och/eller omfattning, och vi kan garantera att vi utför uppdraget på tid men framförallt med passion!
   

 • Vi har ett mycket stort nätverk inom vår nisch vilket gör att vi snabbt hittar just ert behov av personal.
   

 • Vi garanterar löner i nivå med eller oftast bättre än motsvarande ett kollektivavtal. Vi betalar sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring samt grupplivsförsäkring. Givetvis avsätter vi även ITP1 motsvarande ett kollektivavtal.
   

 • Vi använder en tydlig tidsrapportering där samtlig fakturering sker i efterskott
   

Vi hittar alltid en arbetsrelation med passion! Mejla oss ditt behov på info@resebemanning.se så återkommer vi inom kort!

LÅT OSS GÖRA REKRYTERINGEN

Via vårt mycket stora kontaktnät sedan dryga 25 år tillbaka inom resebranschen, mötesindustrin och besöksnäringen, vet vi snabbt vem som passar bäst var och varför!

 

BEHÖVER NI REKRYTERA TILL ERT FÖRETAG?

Vi hjälper ert företag med rekrytering av branscherfaren personal. Vi får löpande in ansökningar till olika typer av tjänster och vår CV-databas är gedigen med en tydlig nisch.

Ni utformar kravprofil samt platsannons i samarbete med oss. Platsannonsen förmedlar vi på vår hemsida, facebook, Platsbanken samt Linkedin och givetvis via vårt kontaktnät. Allt hanteras sedan av oss: sållning, djupintervju samt en väl genomgången referenstagning. Vi arbetar efter en kompetensbaserad metod och vi är certifierade i Talent Q, ett personlighetstest som är ett bra komplement till intervjuerna för att få fram en tydligare bild av kandidatens personlighet. Lämpliga kandidater presenteras både skriftligt och muntligt. Sedan är det upp till er att välja den ni anser passar ert företag bäst!

Uppföljningsgaranti ingår alltid!

Pris på förfrågan info@resebemanning.se

Läs här vad några av våra kunder har att säga om oss.